OFERTA

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji ryczałtowych

- pomoc podczas rejestracja działalności gospodarczej,
- bieżąca ewidencja operacji gospodarczych,
- sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów
  i usług (VAT),
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
- rozliczenia właścicieli firmy z ZUS,
- reprezentowanie Klienta przed organami administracji państwowej,
- odbiór dokumentów od Klienta,
- dojazd na spotkania do siedziby Klienta.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych
- opracowanie polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont,
- bieżąca ewidencja operacji gospodarczych,
- sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów
  i usług (VAT),
- prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
- sporządzanie miesięcznych raportów, zawierających wynik finansowy, kwoty zobowiązań budżetowych
  oraz stan należności i zobowiązań,
- sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
- reprezentowanie Klienta przed organami administracji państwowej,
- odbiór dokumentów od Klienta,
- dojazd na spotkania do siedziby Klienta.

Prowadzenie kadr i płac
- sporządzanie umów o pracę, umów zlecenie, umów o dzieło,
- prowadzenie i administrowanie teczek osobowych pracowników,
- sporządzanie listy płac,
- zgłaszanie pracowników do ZUS,
- kalkulacja zobowiązań publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami,
- deklaracje ZUS i PFRON,
- wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach, zarobkach, świadectw pracy,
- sporządzanie PIT 11, PIT 40, PIT 4R, PIT 8AR, ZUS IWA,
- monitorowanie ważności badań lekarskich i szkoleń BHP,
- prowadzenie ewidencji urlopowej,
- reprezentowanie Klienta podczas kontroli organów państwowych.

Pozostałe usługi
- roczne zeznania podatkowe osób prowadzących działalność gospodarczą oraz pozostałych osób
  fizycznych (PIT-16A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39),
- możliwość regulowania zobowiązań poprzez system bankowości elektronicznej Klienta,
- pomocy przy uruchamianiu i likwidacji działalności gospodarczej,
- sporządzanie sprawozdań statystycznych,
- przygotowywanie wniosków kredytowych, leasingowych,
- inne usługi księgowe i rozliczeniowe według zlecenia Klienta.
MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ, NAPISZ, ODWIEDŹ NAS:
Magdalena Grzybowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Tel. +48 791 405 272
e-mail: mgrzybowska@aktywabiuro.pl
Copyright © 2016
Aktywa BIURO RACHUNKOWE
Projekt i wykonanie
IGEO Agencja Reklamowa
Magdalena Grzybowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Tel. +48 791 405 272
e-mail: mgrzybowska@aktywabiuro.pl